Verklaring Omtrent het Gedrag

Sporten in een veilige en plezierige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Daarbij is het essentieel om op een sportieve en respectvolle manier met elkaar om te gaan. Samen met alle andere betrokkenen binnen onze SJO heb je een grote invloed op het plezier en de ontwikkeling van spelers en speelsters, en draag je in belangrijke mate bij aan een veilige sportomgeving. Daarom vraagt SJO Serooskerke/Veere aan alle leiders en trainers of zij een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) willen aanvragen. Voor agressie, intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag is immers nooit plaats.

De voetbalvereniging waar jij voetbalcoach bent, kan ook jou vragen om een VOG te overleggen. Schrik daar niet van, want het is alleen maar goed: zo zorg je er samen voor dat de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging zo klein mogelijk wordt gemaakt. De VOG biedt inzicht in het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) voetbalcoaches, waardoor personen van wie bewezen is dat zij eerder in de fout zijn gegaan met kinderen of andere kwetsbare groepen, minder snel in aanmerking komen voor een functie bij de voetbalvereniging. 

Heb jij al een VOG moeten aanvragen? Super! Is dit nog niet het geval? Neem dan contact op met het jeugdbestuur, want een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn.