Technische Commissie

De Technisch Commissie (TC) heeft tot doel het voetbal van de jeugdafdeling te stroomlijnen, aan te sturen en te stimuleren en ook om een ieder te informeren over onze werkwijze met betrekking tot de organisatie en de ontwikkeling van het jeugdvoetbal bij de voetbalverenigingen Serooskerke en Veere.

Bij SJO Serooskerke/Veere staat centraal het zo optimaal mogelijk begeleiden en ontwikkelen van het talent van onze jeugd zodat we zo veel mogelijk jeugd de gelegenheid geven om door te stromen naar de 1e elftallen of overige seniorenelftallen van VV Serooskerke en VV Veere. Daarnaast heeft de vereniging het doel om voor de jeugd van Serooskerke, Veere en de omliggende dorpen een laagdrempelige sportvereniging te zijn, waar jeugd met plezier kan leren voetballen.

De uitgangspunten om deze doelstelling te bereiken, zijn:
1. Organisatie
2. Inzet door alle betrokkenen
3. Sociale omstandigheden
4. Jeugd opleiden naar vermogen

Bovenstaande punten worden nader toegelicht in het jeugdbeleidsplan.